Niệm phật tam muội

Niệm phật tam muội

March 7, 2018 Admin 0

Đối với người tu hành thì hai chữ “Tịnh Tâm” này chính là đầu mối then chốt để tu, cũng tức là khi tu hành […]