Đam mê

Em là tất cả của đời anh ?
Anh đã bảo : Em tình đầu như nhất
Xuân mon men móm hương yêu từng nhật
Cưa sừng đông – phôi nắng hạ đâm chồi
Yêu thật rồi ! Gió rót mật lên môi
Ngày mong nhớ ! Đêm năm canh hoài mộng
Phiêu ái ân ngỡ hương xuân tình động
Ngất ngây mùa hy vọng của yêu đương
Môi thì thầm kêu tên giọt sương hường
Đêm chăn gối trăng hoa tình thương tưởng
Mong trời đất kéo duyên giăng một hướng
Cho dáng ngà kề vai đấng quân vương